shopify analytics tool
 
Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Covid-19 : wij hebben de wijsheid niet in pacht

Werd op 08mrt20 in Hilversum nog een indoor fotografica beurs in Dudok Arena georganiseerd, werd Nederland in de week er na geconfronteerd met verregaande maatregelen.

Horeca op slot, evenementen afgelast, een onderlinge afstand van minstens 1,5 meter, hotels die hun deuren sluiten, "volk" dat begint te hamsteren, van huis uit werken, ouders die opeens juf en meester van en voor hun eigen kinderen worden en veel mensen die in ziekenhuizen worden opgenomen of verplicht thuis moeten blijven.

Maar ook een grote bevolkingsgroep waar dit niet voor werd toegestaan zoals verplegend, verzorgend, schoonmakend, logistiek personeel als wel ambulance, politie, brandweer, vakkenvullers en kassières. Een diepe buiging voor hen die voor ons klaarstaan en een nog groter risico lopen dan wij, wij thuisblijvers.

Ten gevolge van de vernieuwde COVID-19 maatregelen zal de geplande internationale openlucht fotografica markt in augustus 2020 NIET worden georganiseerd.

Sterkte voor een ieder, houd afstand, denk aan en geef om je zelf en elkaar en handjes blijven wassen


Covid-19 : we do not have the monopoly on wisdom!

After March 08th the indoor photographica fair was held at Dudok Arena in Hilversum, the Netherlands was confronted with extensive measures in the following week.

Restaurants and pubs locked, events canceled, at least 1.5 meters distance to eachother, hotels closing their doors, "people" who starting hoarding, working from home, parents who suddenly become teachers (m/f) of their own children and many people who are hospitalized or required to stay at home.

But also a large population group for which this was not allowed, such as nursing, caring, cleaning, logistics staff as well as the ambulance, police, fire brigade, shelf fillers and cashiers. A deep bow to those who are still available to us and who are at even greater risk than us, we who stay at home.

Due to the renewed COVID-19 measures, the planned international outdoor photographica market 2020 will NOT be organized in August.

Strength to everyone, keep your distance, think and care about yourself and eachother and keep washing your hands !!