Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

26ste Openlucht Fotografica Markt Doesburg

zondag 20 augustus 2023 !

Hadden wij in ons enthousiasme de 26ste Internationale Openlucht Fotografica Markt Doesburg van 2020 - vanwege Covid-19 - doorgeschoven naar 2021, hebben we haar nog eens doorgeschoven naar 2022.

Maar let op !!!

De organisatie heeft besloten de Internationale Openlucht Fotografica Markt van 2022 géén doorgang te laten vinden.

De organisatie is geconfronteerd met 't feit dat de bestrating in 't centrum op de schop gaat voor o.a. vernieuwing van de riolering, de bestrating en het straatmeubilair. De gemeente Doesburg kan niet garanderen dat de boel op orde is voor de bewuste dag.
Reden te meer om de 26ste Internationale Openlucht Fotografica Markt in Doesburg te verplaatsen naar 2023 !!

Het aanvraagformulier voor een marktkraam zal  begin 2023 weer actief worden zodat u uw aanvraag hiervoor via de website kan opstarten.26th Outdoor Photographica Market Doesburg
Sunday 20 August 2023


In our enthusiasm, we had postponed the 26th International Open Air Photographica Markt Doesburg of 2020 - because of Covid-19 - to 2021, and then move it again to 2022.

But watch out !!!

The organization has decided to cancel the International Open Air Photographica Market of 2022.

The organization is confronted with the fact that the pavement in the center is being overhauled for, among other things, renewal of the sewerage system, the pavement and the street furniture.
The municipality of Doesburg can not guarantee that everything will be in order for the day in question.
All the more reason to move the 26th International Open Air Photographica Market in Doesburg to 2023!!

The application form for a market stall will become active again at the beginning of 2023 so that you can start your application for this via the website.