Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Fotografica winkel

Op deze website heeft u op het vorige tabblad meer kunnen lezen over het unieke Fotografica Museum in Doesburg. Helaas waren er redenen om het museum niet langer open te kunnen houden.

Na het sluiten van het Fotografica Museum in Doesburg werd nagenoeg de gehele inventaris verhuisd van de Meipoortstraat 59 naar de winkel van Roel Fokken aan de Meipoortstraat 37.


Vanaf dat moment is hier een FotograficaWinkel ontstaan die uniek is in Nederland. Voor zover ons bekend bestaat er geen tweede van dit soort en in deze omvang.

De winkel is enkel open op vrijdag en zaterdag.

De openingstijden van de winkel zijn :

  • vrijdag van 09:00 uur tot 20:00 uur
  • zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur

 

Op de overige doordeweekse dagen is een bezoek aan de winkel enkel op afspraak mogelijk.

Het is zeker aan te raden om toch maar even van te voren te bellen, ter voorkoming van een teleurstelling als u - door omstandigheden - voor een gesloten deur staat !!

Op het laatste tabblad Contact kunt u ons telefoonnummer en/of mailadres vinden.


On this website you can read more about the unique Fotografica Museum in Doesburg on the previous tab. Unfortunately, there were reasons to no longer be able to keep the museum open.

After the closing of the Fotografica Museum in Doesburg, almost the entire inventory was moved from the Meipoortstraat 59 to Roel Fokken's shop at the Meipoortstraat 37.

From that moment on, a FotograficaWinkel was created here that is unique in the Netherlands. To our knowledge, there is no second of this kind and of this size.

The store is only open on Friday and Saturday.

The store's opening hours are:

  • Friday from 9:00 am to 8:00 pm
  • Saturday from 09:00 to 17:00

On the other weekdays, a visit to the store is only possible by appointment.

It is certainly advisable to call in advance, to avoid disappointment if - due to circumstances - you are faced with a closed door !!

On the last tab
Contact you can find our telephone number and/or email address.